Tel: 03124400718 | info@netosgb.com

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimlerimiz

 

GENEL KONULAR


Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

İşyeri temizliği ve düzeni

İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçalar

SAĞLIK KONULARI

Meslek hastalıklarının sebepleri

Hasatlıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri

İlkyardım

Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim

TEKNİK KONULAR


Elle kaldırma ve taşıma,

Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

Ekranlı araçlarla çalışma,

Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

Güvenlik ve sağlık işaretleri,

Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

Tahliye ve kurtarma

 

DİĞER KONULAR

Çalışanın yaptığı işe özgü kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kansorejen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzerleri;

 

 

 

ACİL DURUM/TATBİKAT VE YANGIN EĞİTİMLERİ


Yangınla Mücadele Eğitimi

Arama-Kurtarma ve Tahliye Eğitimi

Temel Yangın Eğitimi

Acil Durumda Davranış Eğitimi

Acil Durum Tatbikatı 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMLERİ

 

Yüksekte güvenli çalışma eğitimi

Yüksekte çalışma ile ilgili tanımlar

Yüksekte güvenli çalışmanın yasal dayanakları

Düşme durdurma sistemleri

Emniyet alma kuralları ( ankrajlama )

Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar

Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı

Merdiven, iskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları

Askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri

 

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

İLETİŞİM VE KONUM
Ceyhun Atuf Kansu cad. Aras Plaza No:153 / 11 Çankaya / ANKARA
Tel: 03124400718
Fax: 03124419007
info@netosgb.com