Tel: 03124400718 | info@netosgb.com

İBYS Entegratör Firmalar Hakkında

30.05.2018

İş sağlığı ve güvenliği alanında gerek Bakanlığımıza gerekse ilgili kurumlara sağlanacak karar destek sistemini oluşturacak ve mevcut verilerin anlamlandırılmasını sağlayacak İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) kurulacaktır.

Kurulmuş olan İBYS İSG alanında iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında elde edilecek veriler ve mevcut veriler ışığında bütünleşik bir bakış açısı ile önleyici strateji geliştirilmesine hizmet edecektir.

Bu çerçevede Bakanlığımızca yayımlanan 27.02.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Dış Genelge kapsamında tescil edilen firmalar için tıklayınız.  

İLETİŞİM VE KONUM
Ceyhun Atuf Kansu cad. Aras Plaza No:153 / 11 Çankaya / ANKARA
Tel: 03124400718
Fax: 03124419007
info@netosgb.com