Tel: 03124400718 | info@netosgb.com

İş Yeri Hekimi İstihdamı

Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak

Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek

İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak

Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak

İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak

İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak

İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak(50 ve üstü çalışılan yerlerde)

İşçilerin sağlık gözetimini yapmak

İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek

Yıllık çalışma planı hazırlamak

İş yeri hekimi tarafından sağlık konusunda eğitimleri vermek

Test

Form Gönderimi

Tamam

İLETİŞİM VE KONUM
Ceyhun Atuf Kansu cad. Aras Plaza No:153 / 11 Çankaya / Ankara
Tel: 03124400718
Fax: 03124419007
info@netosgb.com